Hop til hovedindholdet

Cevea logo

Ceveas årsmøde


Dato og tid

Tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 15:30 til 17:30

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 24. maj 2021 kl. 12:00

Sted

Afvikles online, , Afvikles online

Ceveas årsmøde


Arrangementsbeskrivelse

Årsmøde og repræsentantskabsmøde 2021

Du indkaldes hermed til årsmøde i Cevea d. 8. juni

Årsmøde afholdes i år i digitalt format via Teams d. 8. juni fra kl. 15.30.

I forlængelse af årsmødet, afholdes repræsentantskabsmødet fra kl. 17.00-17.30.

Dagsorden for årsmøde jf. vedtægter:

 1. Velkomst af bestyrelsesformand Jan Villadsen
 2. Valg af dirigent og referent  
 3. Fastlæggelse af stemmefordeling
 4. Bestyrelsens beretning om Ceveas virksomhed i det forløbne år
 5. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 6. Forelæggelse af revideret årsrapport for seneste regnskabsår
 7. Godkendelse af årsregnskab
 8. indkommende forslag fra bestyrelsen og/ eller medlemmerne
 9. Valg af repræsentantskab
 10. Valg af statsautoriseret revisor
 11. Eventuelt

Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, herunder forslag til ændring af vedtægter, skal fremsendes skriftligt til cevea@cevea.dk senest 4 uger før årsmødet d. 10. maj 2021.

Tilmelding

Adgang til årsmødet har personlige medlemmer og repræsentanter for kollektive medlemmer, der senest 14 dage før årsmødet elektronisk eller med almindelig post har meddelt sekretariatet deres deltagelse, såfremt de desuden har betalt det opkrævede kontingent/støttebeløb forud for årsmødet. Du kan tilmelde dig årsmødet her: Årsmøde i Cevea (nemtilmeld.dk). Ved tilmeldelse får du tilsendt et link til Teams.   

Dagsorden for repræsentantskabsmøde:

 1. Velkomst af bestyrelsesformand Jan Villadsen
 2. Valg af referent
 3. Valg af bestyrelse Jf. § 6.2 består bestyrelsen af 5-9 personer, der udpeges af repræsentantskabet. Jf. §6.4 vælges bestyrelsen for en toårig periode. Følgende er derfor ikke på valg i år: Jan Villadsen, Rikke Smedegaard, Nilly Taheri, Arne Grevsen, Rune Møller Stahl.
 4. Eventuelt

 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Cevea
Tlf: +45 33 12 68 00
cevea@cevea.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Cevea
Tlf: +45 33 12 68 00
cevea@cevea.dk