Cevea

Folkeskolen i Klemme i Selvstyret


Dato og tid

Onsdag d. 30. august 2017 kl. 09:30 til 16:15

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 30. august 2017 kl. 09:00

Sted

Johan Borups Højskole
Frederiksholms Kanal 24
1220 København K
Denmark

Arrangør

Cevea
+45 33 12 68 00
cevea@cevea.dk

Folkeskolen i klemme i selvstyret

- konference om rammer og styring for folkeskolen


De seneste års reformer har introduceret en detaljeret regulering af folkeskolen. Men ansvaret for at finansiere en mere målstyret opgaveløsning i folkeskolen hviler fortsat på kommunerne, der er underlagt en stram statslig styring af udgifterne. Selvom det er kommunerne, der finansierer skolerne, sker det under stadig snævrere rammer.

Når kommunerne har problemer med at få regnestykket til at gå op, henviser de til  stramme økonomiske rammer, de er pålagt af staten. Det samlede ansvar for indhold, organisering og økonomi falder imellem to – eller tre – stole. Ansvaret for at folkeskolen ligger imellem skolebestyrelser, kommuner og stat. Balancen mellem finansiering og opgaver bliver udfordret, og det er uklart for borgeren, hvem der står med ansvaret.

Cevea, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Skole & Forældre ønsker at skabe en debat om rammerne for folkeskolen. Kan man organisere skoleområdet anderledes, så der kommer en klarere relationen mellem de økonomiske rammer og det indholdsmæssige ansvar?

Konference sætter fokus på udfordringerne i den nuværende styring af folkeskoleområdet og diskutere forslag til andre styreformer og løsninger

Programmet for dagen

Kl. 9.30 Indskrivning

Kl 10.00 Velkomst
DLF byder sammen med arrangørkredsen velkommen og forklarer baggrunden for ønsket om at undersøge organiseringen af folkeskolen. Claus Hjortdal & Mette With Hagensen med særlig motivation. 

Kl. 10.30 Cevea præsenterer findings fra sit analysearbejde v. Kristian Weise, direktør i Cevea.

Kl. 11.00 Diskussion af Ceveas findings i paneldebat
Anders Bondo, formand i DLF, Claus Hjortdal formand i Skolelederforeningen, Pernille Rosenkrantz-Theil, MF Socialdemokratiet, Lars Berg Andersen, byrådskandidat i Frederiksberg Kommune for Liberal Alliance samt Mette With Hagensen, landsformand i Skole & Forældre. 

Kl. 12.00 Frokost  

Kl. 12.45 Finland, Best in the West - ved Frans Ørsted Andersen, lektor, DPU 

Kl. 13.45 Paneldebat - Hvilke ideer for bedre rammer skal vi forfølge? 
Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune, Kim Valentin, borgmester i Gribskov Kommune, Gordon Ørskov Madsen lærer og medlem af hovedstyrelsen i DLF, Flemming Mahler Pedersen, skoleleder på Fælleshåbsskolen samt Mette With Hagensen, landsformand i Skole & Forældre.

Kl. 15.00 Eftermiddagspause

Kl. 15.15 Folkeskolens styring i et historisk og ledelsesmæssigt perspektiv v. Per B. Christensen

Kl. 15.40 Afslutning og opsamling på dagen   

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Cevea
+45 33 12 68 00
cevea@cevea.dk