Cevea

Folkeskolen i Klemme i Selvstyret


Dato og tid

Onsdag d. 30. august 2017 kl. 09:30 til 16:15

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 25. august 2017 kl. 11:00

Sted

Johan Borups Højskole
Frederiksholms Kanal 24
1220 København K
Denmark

Arrangør

Cevea
+45 33 12 68 00
cevea@cevea.dk

Folkeskolen i klemme i selvstyret

- konference om rammer og styring for folkeskolen


De seneste års reformer har introduceret en detaljeret regulering af folkeskolen. Men ansvaret for at finansiere en mere målstyret opgaveløsning i folkeskolen hviler fortsat på kommunerne, der er underlagt en stram statslig styring af udgifterne. Selvom det er kommunerne, der finansierer skolerne, sker det under stadig snævrere rammer.

Når kommunerne har problemer med at få regnestykket til at gå op, henviser de til  stramme økonomiske rammer, de er pålagt af staten. Det samlede ansvar for indhold, organisering og økonomi falder imellem to – eller tre – stole. Ansvaret for at folkeskolen ligger imellem skolebestyrelser, kommuner og stat. Balancen mellem finansiering og opgaver bliver udfordret, og det er uklart for borgeren, hvem der står med ansvaret.

Cevea, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Skole & Forældre ønsker at skabe en debat om rammerne for folkeskolen. Kan man organisere skoleområdet anderledes, så der kommer en klarere relationen mellem de økonomiske rammer og det indholdsmæssige ansvar?

Konference sætter fokus på udfordringerne i den nuværende styring af folkeskoleområdet og diskutere forslag til andre styreformer og løsninger


Programmet for dagen

KL 9:30 Indskrivning 

Kl 10:00 Velkomst
DLF byder sammen med arrangørkredsens vegne velkommen og forklarer baggrunden for at ønsket om at undersøge organiseringen af folkeskolen. Claus Hjortdal & Mette With Hagensen med særlig motivation. 

Kl. 10:30 Cevea præsenterer findings fra sit analysearbejde 
eksempelvis, udviklingen i økonomi (elevtimepris m.m.), hvad man skal lade sig inspirere af fra andre skolesystemer, og er der velfærdsområder med mere stabil/hensigtsmæssig økonomistyring? v. direktør i Cevea Kristian Weise 

Kl. 11:00 Diskussion af Ceveas findings i Paneldebat
med Anders Bondo fra DLF, Claus Hjortdal fra Skolelederforeningen, Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokratiet, Mette With Hagensen fra Skole & Forældre med flere. 

Kl. 12:00 Frokost  

Kl. 13.00 Inspirationsoplæg 
Finland, Best in the West - ved Frans Ørsted Andersen, Lektor, DPU 

Kl. 14:00  Paneldebat - Hvilke ideer for bedre rammer skal vi forfølge? 
med Arne Eggert fra KL, Anne Vang Børn & Unge direktør i Ballerup, Steen Christiansen Borgmester i Albertslund, Gordon Ørskov Madsen fra DLF, samt Mette With Hagensen fra Skole & Forældre med flere.

Kl. 15.15 Eftermiddagspause

Kl. 15:30 Afsluttende replik om andre måder at organisere/finansiere folkeskolen på

Kl. 16:00 Afslutning og opsamling på dagen

   

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Cevea
+45 33 12 68 00
cevea@cevea.dk