Cevea

Danmark i Balance – på vej mod en bæredygtig forandring


Dato og tid

Onsdag d. 20. september 2017 kl. 09:00 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 20. september 2017 kl. 08:00

Sted

RemisenBrande
Remisevej 1
7330 Brande
Denmark

Arrangør

Cevea
+45 33 12 68 00
cevea@cevea.dk

Tænketanken Cevea og Landsforeningen Danmark på Vippen sætter fokus på den geografiske ulighed i Danmark med konferencen: Danmark i Balance – på vej mod en bæredygtig forandring.

Sammen med en række forskere, politikere, repræsentanter fra erhvervslivet og faglige organisationer kigger vi fremad og kommer med konkrete bud på, hvordan vi kan rette op på den skævvridning, der ses i det danske samfund. Vi fokuserer således på, hvordan vi igen får skabt et balanceret Danmark.

På konferencen insisterer vi på at stille nogle af de store spørgsmål som: Vinder vi som samfund noget ved centraliseringen? Og hvad med effektiviseringsdagsorden? Forandrer vi noget ved at gøre lidt mere af det samme? Og hvad er egentlig det danske samfunds råstof?

De spørgsmål skal være udgangspunkt for debatten om et Danmark i balance. En debat om et land, hvor vi enten fortsætter med at grave grøfterne dybere og skabe yderligere skel, eller også genfinder vi styrken i samfundet og skaber et Danmark i balance til gavn for hele landet.

Konferencen består af tre dele, som alle skal bidrage til at udbrede og kvalificere debatten om et Danmark i balance igennem konkrete og praktiske eksempler fra ind- og udland.

Foreløbigt program for konferencen:

Kl. 9.00-10.00: Ankomst og indskrivning

Kl. 10.00-10.05: Velkomst v. Carsten Kissmeyer, borgmester Ikast-Brande og Jakob Fastrup, formand Danmark på Vippen

Kl. 10.05-10.10: Præsentation af dagens program v. konferencier Kasper Fogh.

Kl. 10.10-10.30: Den geografiske ulighed
Kristian Weise, direktør Cevea, viser, hvordan Danmark trækkes stadig mere skævt, og hvilke konsekvenser det kan have, hvis udviklingen fortsætter.

Kl. 10.30-11.00: Vækst og udvikling i hele Norge
Benedicte Akre, seniorrådgiver Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo, fortæller om konkrete initiativer, der skaber vækst og udvikling i hele Norge.

Kl. 11.00-11.30: Nabolandes regionalpolitik.
Lise Lyck, cand.polit., sammenligner regionalpolitik og regional udvikling i Danmark med udviklingen i Sverige, Tyskland og andre nabolande

Kl. 11.30-12.15: Frokost

Kl. 12.15-13.00: Tema 1: Ildsjæle som generator for vækst i lokalområderne
Professionelle og frivillige ildsjæle debatterer, hvad lokalsamfundet har bidraget med til netop deres projekt. Herunder hvordan projektet er opstået, og hvad væsentligheden af lokalsamfundets deltagelse i projektet er. Mød Hanne Tanvig, seniorrådgiver og institutleder på KU, Kirsten Monrad Hansen, forskningsog formidlingschef på Han Herred Havbåde, samt Philip Rasmussen og Mette Aagaard fra Lolland-Falster Lovestorm

Kl. 13.00-13.45: Tema 2: Kommuner og regioners rolle i et decentralt Danmark
Borgmestre og regionrådsformænd debatterer, om de har været gode nok til at tænke decentralt siden kommunalreformen, og hvilken rolle kommuner og regioner spiller i forhold til spørgsmålet om et Danmark i balance. Mød Stephanie Lose (V), regionrådsformand i Region Syddanmark, Holger Schou Rasmussen (S), borgmester Lolland Kommune, Carsten Kissmeyer (V), borgmester Ikast-Brande Kommune, Leon Sebbelin (R), borgmester Rebild Kommune.

Kl. 13.45-14.00: Pause

Kl. 14.00-14.45: Tema 3. Sådan sikrer vi arbejdskraft i det lokale Danmark
Hvilke udfordringer møder virksomheder i Det Lokale Danmark, når de skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og hvilke konkrete tiltag kan hjælpe til at fastholde og skabe private arbejdspladser i hele landet? Mød Bent Hansen (S), formand Danske Regioner, Fini Beilin, direktør Dansk Arbejdsgiverforening, Camilla Wang, rektor PH Absalon, Morten Holm Østergaard, erhvervspolitisk chef Landbrug & Fødevarer, Marie-Louise Lindeløv, chefkonsulent DI

Kl. 14.45-15.15: Politisk topmøde
Debat imellem repræsentanter fra Venstre og Socialdemokraterne om, hvordan de vil sikre vækst og udvikling i hele Danmark.

Kl. 15.15-15.45: Sådan skaber vi et Danmark i balance. V. Kim Ruberg, næstformand Danmark på Vippen

Cevea og Danmark på Vippen vil gerne afslutte konferencen med at invitere alle deltagere på en lille forfriskning. Vi håber derfor, at I har lyst til at blive efter konferencens afslutning for at netværke og videns-dele med os og hinanden. 
Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Cevea
+45 33 12 68 00
cevea@cevea.dk